13 maja 2019

O nas

mgr inż. arch. Sławomir Żak

 • licencjonowany architekt Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

nr członkowski DS-0003

 • uprawnienia projektowe bez ograniczeń w zawodzie architekta

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektanta nr. 339/83/WBPP z dnia 6 grudnia 1983 r.

 • Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej

Decyzja nr.6/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. – wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod pozycją 06/05/ R/C

 • Członek Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z nominacji Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 22 maja 2001 r.
 • Prezes Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2010
 • Wice- Prezes Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2018
 • Członek Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2018
 • Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej Miasta Wrocławia w latach 2002-2010 jako organu doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Gminy Wrocław
 • Członek Głównej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w latach 2013-2016, jako organu doradczego ministra właściwego do spraw budownictwa , lokalnego planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego – z nominacji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 listopada 2013 r.
 • Laureat konkursów Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich w tym :

– I nagroda w konkursie ogólnopolskim SARP nr. 826

na zagospodarowanie centrum starego miasta w Sobótce

– I nagroda w konkursie ogólnopolskim SARP nr. 827

na zagospodarowanie masywu góry Ślęży dla potrzeb Centrum

sportowo – hotelowo – rekreacyjnego

– I nagroda w konkursie ogólnopolskim TUP nr. 86

na projekt cmentarza komunalnego w Szczecinie

– II nagroda w konkursie ogólnopolskim SARP nr. 903

na projekt „Parku tysiąclecia „ we Wrocławiu

– III nagroda w konkursie ogólnopolskim SARP nr. 902

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

zagospodarowania Placu Wolności we Wrocławiu

 • Laureat nagród Towarzystwa Miłośników Wrocławia w tym:

– budynek mieszkalno-usługowy -Wrocław, ul.Sienkiewicza 29 nagrodzony

Wyróżnieniem w konkursie TMW na „Najładniejszy budynek plombowy roku 1993”

– budynek mieszkalno-usługowy -Wrocław, ul.Sienkiewicza 87 nagrodzony

Wyróżnieniem w konkursie TMW na „Najładniejszy budynek plombowy roku 1993”

 • Laureat konkursów na Dolnośląską Budowę Roku w tym:

– budynek mieszkalno-usługowy -Wrocław, ul.Biskupia 2-10 nagrodzony

Wyróżnieniem w konkursie na „Dolnośląska budowę roku 2000”

 • Właściciel Autorskiej Pracowni Projektowej „Projex ” sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu projektującej nieprzerwanie od roku 1991

– autor i współautor zrealizowanych projektów : urbanistycznych zespołów mieszkaniowych , budynków mieszkalnych , centrów handlowych , obiektów użyteczności publicznej , obiektów przemysłowych