Zespół

mgr inż. arch. Sławomir Żak

licencjonowany architekt Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej / nr członkowski DS-0003

Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w zawodzie architekta

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie projektanta nr. 339/83/WBPP z dnia 6 grudnia 1983 r.

Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej

Decyzja nr.6/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. – wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców
Budowlanych pod pozycją 06/05/ R/C

 

——————————————————

Zespół architektów

mgr inż. arch. Piotr Marszałkiewicz

asystenci:

mgr inż. architekt
Natalia Żak
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Dyplom – 2011r.
mgr inż. architekt
Katarzyna Gardziej
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dyplom – 2010r.